Skip to content
OST sh.a.

Operatori i Sistemit Te Transmetimit

Sistemi i transmetimit të energjisë elektrike në Shqipëri drejtohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.), një shoqëri publike me 100% të aksioneve shteterore.
foto-8
Operatori i Sistemit të Transmetimit
Sistemi i transmetimit të energjisë elektrike në Shqipëri drejtohet nga
Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.), një shoqëri publike me 100% të aksioneve shteterore.
IMG-20191003-WA0014[1]
Operatori i Sistemit te Transmetimit aktualisht kryen funksionet e Operatorit të Rrjetit të Transmetimit
dispec
Operatori i Sistemit te Transmetimit kryen funksionet e Operatorit të Sistemit të Dispeçerimit
IMG_2549
Operatori i Sistemit te Transmetimit kryen funksionet e Operatorit të Tregut
foto-8
Operatori i Sistemit të Transmetimit
Sistemi i transmetimit të energjisë elektrike në Shqipëri drejtohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.), një shoqëri publike me 100% të aksioneve shteterore.
IMG-20191003-WA0014[1]
Operatori i Sistemit të Transmetimit
Operatori i Sistemit te Transmetimit aktualisht kryen funksionet e Operatorit të Rrjetit të Transmetimit
dispec
Operatori i Sistemit të Transmetimit
Operatori i Sistemit te Transmetimit kryen funksionet e Operatorit të Sistemit të Dispeçerimit
IMG_2549
Operatori i Sistemit të Transmetimit
Operatori i Sistemit te Transmetimit kryen funksionet e Operatorit të Tregut
OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT

Energjia e jetës sonë

Raporti vjetor 2022

Raporti vjetor 2021

Raporti vjetor 2020

Raporti vjetor 2019

OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT

Rreth nesh

OST sh.a. është krijuar më 14 Korrik 2004, si rezultat i reformimit dhe ndarjes së Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare, nga një shoqeri e organizuar vertikalisht me funksione të gjenerimit, transmetimit dhe Shpërndarjes së energjisë elektrike, në tre shoqëri të veçanta. OST kryen funksionet e Operatorit të Rrjetit të Transmetimit, Operatorit të Sistemit të Dispeçimit dhe Operatorit të tregut.

home-about-img
SINCE 2012
MË TË FUNDIT

Projekte

Nentor

Operimi

OST sh.a. bën operimin e rrjetit në përputhje me dispozitat e Ligjit 43/2015 “Mbi sektorin e Energjisë Elektrike”, Kodin e Rrjetit të Transmetimit, Modelin e Tregut të Energjisë Elektrike, marrëveshjet dy ose shumë-paleshe si dhe aktet e tjera ligjore në fuqi.

Sistemi i Transmetimit

Sistemi i transmetimit të energjisë elektrike të Shqipërisë përbëhet nga linjat me një nivel të tensionit 110 kV, 150 kV, 220 kV dhe 400 kV, nënstacionet përkatëse në këto nivele të tensionit, dhe të gjithë paisjet, funksionet e të cilave përfshihen në transmetimin e energjise elektrike.
belindaballuku_20201214_224221[1]
IMG_3404

Balancimi

OST sh.a. operon prej 1 Prill 2021 Tregun Shqiptar të Balancimit në të cilin organizohen procedurat respektive për sigurimin e kapacitetit rezervë dhe energjisë balancuese për balancimin e sistemit bazuar në Rregullat e Tregut të Balancimit.

Operatori i Tregut

Operatori i Tregut, administron e mbikqyr Tregun Shqiptar të Energjisë Elektrike, në përputhje me Ligjin Nr. 43 /2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, dhe “Rregullat përkohshme të Tregut të Energjisë Elektrike” si dhe legjislacionin kombëtar e ndërkombëtar për energjinë elektrike.

energy-thuumbnail
0
Km linja transmetimi
0
Nënstacione elektrike
0
Linja interkonjeksioni
0
MWh energji e transmetuar
0
Km linja transmetimi
0
Nënstacione elektrike
0
Linja interkonjeksioni
0
MWh energji e transmetuar
Play Video
Artikujt

Njoftime për shtyp

Ministria-e-Financave-dhe-ekonomise-logo
Ministria-e-Infrastruktures-dhe-energjise
ere
LOGO_Col-2048x760[1]
KESH-LOGO[1]
1280px-Operatori_i_Shpërndarjes_së_Energjisë_Elektrike_logo.svg[1]
entsoe-logo
see-cao-logo