Skip to content

Njoftim për konsumatorët Kuçovë

Për stakimin e linjave 6kV të fiderit F3, F11 të nënstacionit Kuçovë,  për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Kuçovë – Kajan, në datat 17 -19 Janar 2022 nga ora 07:30 deri në 17:30

 

  • OST sh.a. njofton se në datat 17 -19 Janar 2022 nga ora 07:30 deri në 17:30 do të stakohet linja 6kV të fidrit F3 të nënstacionit Kuçovë, masë sigurie për linjën 110kV Kuçovë – Kajan, si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike fidri F3 në nënstacioni Kuçovë gjatë kësaj periudhe kohore si edhe disa zona:

 

Ish Komuna Poshnje, Fider Nafte, Arrez, Ciflik, Kozare, Ferma Partizani, Koraqet, Dhanet, Tafallaret, Tolanjaket.

 

  • OST sh.a. njofton se në datat 17 – 19 Janar 2022 nga ora 07:30 deri në 17:30 do të stakohet linja 6kV të fidrit F11 të nënstacionit Kuçovë, masë sigurie për linjën 110kV Kuçovë – Kajan, si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike fidri F11 në nënstacioni Kuçovë gjatë kësaj periudhe kohore si edhe disa zona:

 

Komuna Kozare, Ferma Partzani, Avaleas, Fier-Mimar, Bozok, Salc Kozare, Ferras, Rrogozet, Sallanjaket, Fider Nafte.

 

Falenderojmë për mirëkuptimin !