Skip to content

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për stakim të linjave 110kV Elbasan 220kV – Metalurgji 2,  si dhe të zbarrave 110kV, në datën 01 Mars 2022 nga ora 08:30 deri në 15:00

OST sh.a. njofton se në datën 01 Mars 2022 nga ora 08:30 deri në 15:00 do të stakohen zbarrat 110kV në nënstacionin Metalurgji 2. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike zonat:

Koksi, Kurum , Gëlqere, Xhamat, Uzina Mekanike 2, Stacioni i pompave fshat, Kurum 4, NMT, Dolomit Gëlqeror, Furnata, Enira Metal, Furra e Çelikut.

 

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !