Skip to content

Njoftim për konsumatorët Bulqizë e Burrel

Mbi stakimin e Çelësit 110kV në N/stacionin Bulqizë, të Linjës 110kV L110-25 Bulqizë – Hec Tërnovë, në datën 08/08/2022 nga ora 06:00’ deri në orën 06:05’, në datën 09/08/2022 nga ora 06:00’ deri në orën 06:05’.

OST sh.a njofton mbi stakimin e Çelësit 110kV në N/stacionin Bulqizë, të Linjës 110kV L110-25 Bulqizë – Hec Tërnovë, në datën 08/08/2022 nga ora 06:00’ deri në orën 06:05’, në datën 09/08/2022 nga ora 06:00’ deri në orën 06:05’. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike  2 x 5’ N/stacionet Bulqizë, Krastë, Batër, HEC-et Martanesh, Lena, Peshk, Ballenje, Koxheri, Stravec, Plepi, Koka, Deni, Subjekti BAS-ALB si edhe disa zona:

Bashkia Bulqizë, Komisariati, Lagjet: Minatori, Gjeologu, Miniera e Kromit, Ujësjellësi, Parku i Shëngjinit, Plani i Bardhë, Spitali, Fushë Bulqizë, Dragu, Zerqan, Vajkalth, Bashkia Bulqizë; lagjja e re Bulqizë, lagje Çupë, Sallake, Mëlsu, Lugu i Thellë, Qarre, Staveç, Krastë,; fshatrat: Gjon, Peshk, Lenë, Thekna, Fabrika e Pasurimit të Kromit.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !