Skip to content

Njoftim për konsumatorët Librazhd

Për stakim për masë sigurie të linjës 10kV të fiderit F1, F6 të nënstacionit Librazhd, për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Librazhd – Rrapun, në datat 8 dhe 9 Gushtë nga ora 08:00 deri në orën 16:00

OST sh.a. njofton se në datat 8 dhe 9 Gusht nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet linja 10kV të fidrit F1 Orenja të nënstacionit Librazhd. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F1 në nenstacionin Librazhd si edhe disa zona:
Komuna: Orenjë; fshatrat: Ballgjin, Dranovicë, Floq, Funarës, Gurakuq, Kuturman, Zdrajsh.

OST sh.a. njofton se në datat 8 dhe 9 Gusht nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet linja 10kV të fidrit F6 Lunik të nënstacionit Librazhd. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F6 në nenstacionin Librazhd si edhe disa zona:

Fshatrat: Balëz, Arrëz Gizaresh, Boravë, Borici, Brazdaj, Gizavesh.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !