Skip to content

Njoftim për konsumatorët Peshkopi & Kukës

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Vojnik – Hec Gjoricë, të Linjës 110kV Peshkopi – Vojnik, dhe për zëvendësim të Thikave 110kV të tyre,
në datën 10 Gusht nga ora 06:00 deri në orën 16:00

OST sh.a. njofton se në datën 10 Gusht nga ora 06:00 deri në orën 16:00 do të stakohet linja 110kV Peshkopi – Vojnik. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike në datat 10 & 11 Gusht nga ora 06:00 deri në orën 06:05 disa zona:

Peshkopi, Lagjja Kamen, Fshatrat: Limjan, Verenjt, Radishtë, Bellevë, Zagrat, Dobrovë, L. Nazmi Rushiti, Fshati Bugjunec, Tomin, Luzni, Selishtë, Spitali, Turizmi, Pallati i Kulturës, Pallati i Sportit, Prefektura, Fshatrat: Brezhdan, Cetush, Muhurr, Ushtelenzi, Zdojan, Tomin, Kastriot, Borovjan, Kandër, Kishavec, Rashnopojë, Sohodoll, lagjen Gjok Doçi, Nazmi Rushiti, Kamen, Grumbullimi, Plloxhan, Ujësjellësi Arras, Fushë Çidhë, Lazrej, Mustafe, Fushë Aliaj, Sina, Rrethas, Blliçe, Kullas, Radomir, Sllovë, Shumbat, Reç, Lurë, Zalldardhë, Ndërshenë.

Fshatrat: Kalisi, Bushtrica, Caja, Tejmollë, Verri, Arren, Lajthizë.

Zall Strikçan, Sopot, Sofracan, Çerenec, Lladomericë, Okshtun, Trebisht, Zogaj, Gollobordë, Gjoricë, Boçevë, Okshatinë, Shupenze, Ujësjellësi, Zerqan, Ostren, Dovolan, Erebarë, Greve, Gradec, Kovashic, Melan, Porinar, Trepçe, Treve, Bllade, Burrim, Çernene, Hodol, Kërçisht, Kllopçisht, Maqellarë, Pesjak, Vojnik.

OST sh.a. njofton se në datën 10 Gusht nga ora 06:00 deri në orën 16:00 do të stakohet linja 110kV Peshkopi – Vojnik. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacionet Vojnik & Shupenzë si edhe disa zona:

Zall Strikçan, Sopot, Sofracan, Çerenec, Lladomericë, Okshtun, Trebisht, Zogaj,
Gollobordë, Gjoricë, Boçevë, Okshatinë, Shupenzë, Ujësjellësi, Zerqan, Ostren, Dovolan, Erebarë, Greve, Gradec, Kovashic, Melan, Porinar, Trepçe, Treve, Bllade, Burrim, Çernene, Hodol, Kërçisht, Kllopçisht, Maqellarë, Pesjak, Vojnik.
Ju falenderojmë për mirëkuptimin !