Skip to content

Njoftim për konsumatorët Korçë

r remont të planifikuar të linjës 110kV L110 Korçë – Pogradec,  me masë sigurie për pastrimin e trasesë,  stakimin e linjës 35kV Korçë – Maliq, në datën 22 Shtator nga ora 09:00 deri në orën 12:00

OST sh.a. njofton se në datën 22 Shtator nga ora 09:00 deri në orën 12:00 do të stakohet linja 35kV Korçë – Maliq. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike nënstacionet Maliq, Lozhan, dhe Hec-et Verba 1, 2, Shala, Selca, Lenie, Strelca 1, 2, 3, Kasollet e Selcës, Mesmali 3, Voskopojë, Kamenicë, Nice si edhe disa zona:

Bashkia Maliq, Ish. Komuna Libonik, Fshatrat: Vloçisht, Drithas, Ploçisht, Babjen, Shtëpia e Oficerave, Ish. Komuna Podgorie, Fshatrat: Sheqeras, Rëmbec, Orman, Drithas, Ish. Komuna Pirg, Fabrika e alkolit, Fabrika e Përpunimit të Drurit, Velçan, Strelcë, Moglicë, Lozhan, Senisht, Tresovë, Miniera Rosover.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !