Skip to content

Njoftim për konsumatorët Tiranë

r stakim në gjendje emergjence, të AT2 90MVA, 220/110/35kV në nënstacionin Sharrë 220kV,  për plotësimin me vaj të izolatorit kalimtar faza “B” 220kV,  në datën 15 Nëntor nga ora 00:00 deri në orën 03:00

OST sh.a. njofton se në datën 15 Nëntor nga ora 00:00 deri në orën 03:00  do të stakohet autotransformatori  në nënstacionin Sharrë 220kV. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike për intervalin kohorë dy herë nga 5 minuta nënstacioni TEC Kombinat  si edhe disa zona:

Yzberisht, Kasallë, Vishaj, Damjan, Prush, Spango, Sakollari, Alban Jegeni, Sharrë, Qendër Kombinat, Energjitika, Tec, Spitali, Zjarrfiksja, Freeëing, Eurotrade, Parafabrikatet, Rruga e Qelqit, Fabrika e Duhanit, Vaqarr, Sharrë, Shkolla e Edukimit.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !