Skip to content

Njoftim për konsumatorët Kuçovë, Elbasan, Berat, Skrapar & Fier

Për Rikonstruksion të Traktit 110kV në N/stacionin Kucovë, me stakim të Zbarrave 110kV në N/stacionin Kucovë, per montimin e Thikës 110kV të Seksionimit, si dhe lidhjen e përcjellësave nga Zbarrat 110kV, në pajisjet primare të Traktit 110kV të  Kajanit, të TR të Tensionit si dhe te Seksionuesit, në datën 09/12/2022 nga ora 07:00 deri në orën 12:00

  • OST sh.a. njofton se në datën 09 Dhjetor nga ora 06:00 deri në orën 06:05 do të stakohet Çelësit 35kV te L30-6/1 ne N/stacionin Kuçovë, Kyçje të Çelësit 35kV te L30-6/4 ne N/stacionin Patos per mbajtjen në punë vetëm të atyre Fidrave, të rëndësise së veçantë. Si rrjedhojë për intervalin kohorë prej 5 min do të mbeten pa energji elektrike N/stacionet Matkë, Çiflik, Pobrat, si edhe disa zona:

Ne Rrethin Kuçovë: Poshnje, Gurore, Nderrmarja e Ujrave Kuçovë

Ne Rrethin Fier: Roskoveci, fshatra: Driz, Driz Vidhisht, Kurjan, Velmish, Mbërs, Vlosht, Ngjeqar, Strum.

Ne Rrethin Berat: Kutalli, Drenovicë, Samaticë, Rerza, Nafta, Pobrat, Çukalat, Slanicë.

  • OST sh.a. njofton se në datën 09 Dhjetor nga ora 07:00 deri në orën 12:00 do të stakohen zbarrat 110kV në N/stacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacionet Kuçovë, Kombinat Berat, Berat Burdullias, Uznovë, Poliçan, Bogovë, Çorovodë e Re, Çorovodë e Vjetër, Matke, Çiflik, Pobrat dhe dy here nga 5 minuta Hec-et: Bogovë, Nishovë, Vërtop, Vlushe, Faqekuq 1, 2, Ujaniku 1, 2, Dobrenjë, Skrapar, Çorovodë, Backa si edhe disa zona:

Ne Rrethin Skrapar: Bargullas, Nishovë, Novaj, Provonik, Kalluç, Serat Poliçan, Ujësjellësit Poliçan, Mbrakull, Tërpan, Torozhan, Bashkia Poliçan, Furra e Çelikut, Uzina Poliçan, Spitali Poliçan, Ish Spitali i Vjetër, Vodafon, Tuneli, Qyteti Skrapar, Policia, Frigoriferi, Konservat, Çerenisht, Nishicë, Veleshnje, Ujësjellësi Sharovë, Potom, Çepan, Baçkë, Kreshovë, Lepan, Leshnjë, Gjorgove, Tomorricë, Turizmi, Spitali Çorovodë, Ujësjellësi Çorovodë, Telekomi, Store, Verzhezhe, Munushtirë, NSHN, Konservat, Kakruk, Vendresha, Spatharë, Krorëz, Stacioni i Pompave, Dobrushë, Bogovë.

Ne Rrethin Berat:

Lagjjia Çlirim, lagjjia Gorricë, Qendër Berat, lagjjia Çlirim, lagjjia Dëshmoret e Kombit, Posta, Turizmi, lagjjet Barrikadat , Dëshmoret e Kombit, 22 Tetori, 8 Nëntori, Mangalemi, Pallati i Kulturës, lagjjia Kala, lagjjia Ylli Kuq, Ambulanca, Burgu i ri Berat, lagjjia Kushtrim,  Lagjiia 10 Korriku, Befotrofi, Gjykata, Bashkia Berat, Spitali i ri, Industria, Oficerat, lagjjet Donika Kastrioti, Jani Vruho, 30 Vjetori, Komunale, lagjjia Uznovë, Pyjorja, Materniteti i Ri, Komunat Velabisht, Rroshnik, Vodicë, fshatrat: Bregas, Duhanas, Kostren, Spitali Rajonal Berat, Subjektet Matuka, Alba Text, Prodhim këpucësh, Alba Kolor, “Fabrika e  miellit Agri Food”, Kazazi, Komunat Velabisht, fshatrat: Remanic, Starovë, Komunat Otllak, Lumas, fshatrat: Moravë, Orizaj, subjekti “Marlotex”, Fabrika e Sallamit, Zona Industriale Berat, Pularia, Mobileri Kushi, Cener SHPK, Matuka 2, Sidneji Ushqimore.Kutalli, Drenovicë, Samaticë, Rerza, Nafta, Pobrat, Çukalat, Slanicë.

Ne Rrethin Kucove: Komuna Sinje, Hidrovori, Ujësjellësi, Policia. Komunat Perondi, Poshnje, Kozare, fshatrat: Tapi, Çiflik, Gegë, Avaleas, lagjjet Postobllok, Ferma Partizani, Arrëz, Çiflik, Kozare, Koraqet, Dhanet, TafallarÇt, TolanjakÇt, Subjektet Katermaja, Pëllumb Zyla, lagjjia Tafil Skëndo, Uzina Mekanike e Naftës, Fier-Mimar, Bozok, Salc-Kozare, Ferras, Rrogozet, Sallanjaket, lagjjet Polovin, Drize, Kaldaja, Fshatrat Frashër, Dikatër, 11 Shkurti, Llukan Prifti, Spitali, Kinemaja, Teci, Zdrave, 1 Maji, Teknikumi, Blloku, fshati Guri i Bardhë, Komuna Poshnje, fshatrat: Goricë, Syzes, Malas-Grop, Banaj, Gajd, Sheq, Sheq-Gajd, Vokopol, Skrevan, lagjjet: Qylet, Pëllumbas, Qamic, Gllavanjakët, Protoduarët, Kumarakët, Qatot, Goric, Poshnje vogel, Poshnje madhe, Manastir, Çobot, Sinjarët, Guraj, Dervishet, Sulaj, Xhelo, Nderrmarja e Ujërave Kuçovë. lagjjia Postobllok”, Nafta, Fshatrat: Gegë, Avaleas.

Ne Rrethin Fier: Roskoveci, Fshatra: Driz, Driz Vidhisht, Kurjan, Velmish, Mbërs, Vlosht, Ngjeqar, Strum.

Ndersa per intervalin kohore prej 5 min do te mbeten pa energji elektrike zonat:

Ne Rrethin Elbasan: Komun  Kajan, fshatrat: Kajan, Gjolenë, Turbull, Gjinuk, Lisaj, Dragot, Dëshiran, Idriz, Marinëz, Dushk, lagjjia Cane, Komuna Fierzë, fshatrat: Fierzë, Burgu Kosovë, Cerragë, Çestie, Komuna Grekan, fshatrat; Guras, Grekan, Rrenas, Cartallos, Uji i Pijshëm Elbasan.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !