Skip to content

Ndërtimi i linjës me dy qarqe 110 kV Fibër-Librazhd dhe traktet e linjave përkatëse në Nënstacionin Fibër e Librazhd

Investim i OST në vlerën 3,805,993 Euro. Projekti ka përfunduar në muajin shtator të vitit 2022 dhe konsiston në ndërtimin e linjës së re 110 kV me dy qarqe Fibër-Librazhd dhe traktet e linjave përkatëse në Nënstacionin Fibër e Librazhd.

Ky projekt ndikon në rritjen e sigurisë së rrjetit të transmetimit dhe përmirësimin e cilësisë së furnizimit me energji elektrike në zonën e Elbasanit dhe Librazhdit.