Skip to content

Njoftim për konsumatorët Fier

Njoftim për konsumatorët Fier

Ju njoftojmë se, në datat 04 – 05/ 07/ 2024 nga ora 07:00 deri në orën 14:00, do të stakohet dhe tokëzohet  Linja 6 kV e Fidrit Kallmi të Nënstacionit Jagodinë.  Gjatë kësaj periudhe kohore, do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të rrethit Fier:

Lagjet; Kallmi,Verri, Vajkan, Imshtë.

 

Gjithashtu, ju njoftojmë se, në datat 04 – 05/ 07/ 2024 nga ora 07:00 deri në orën 14:00,  do të stakohet dhe tokëzohet Linja 6 kV e Fidrit 4 Nafta të Nënstacionit Fieri 1. Si rrjedhojë, gjatë kësaj kohe, do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të rrethit Fier :

Nafta, Hidrovori Sheq.

 

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !