Skip to content

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit për datën 08 Prill 2020.

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit për datën 08 Prill 2020.

April 5, 2020

Të nderuar,

 

Në datë 06/04/2020, do të zhvillohet procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për datën 08 Prill 2020 profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.

 

Bashkëlidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit.

Theksojmë se:

 

  1. Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se kërkesa. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.

 

  1. Kriteri I vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më I ulët për të gjithë sasinë e kërkuar.  Pra oferta duhet të ketë çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.

 

Ost në vijim do të zhvillojë procedura të prokurimit të energjisë për mbulimin e Humbjeve në rrjetin e transmetimit me periudhë të shkurtër si pasoje e situates.

 

 

Oraret e zhvillimit te tenderit janë si më poshtë:

 

– Data dhe Orari i pranimit të ofertave (Open Entering of Tender Bids 8:00 am).

 

–Data dhe Orari i mbylljes se pranimit te ofertave (Close Entering of Tender Bids 10:00 am).

 

–Vlerësimi I tenderit nga platforma (Automatically evaluate tender 10:05 am).

 

–Publikimi I rezultateve paraprake të tenderit (Automatically publish tender results 10:10 am).

 

–Publikimi I rezultateve perfundimtare (publication of final results 10:30 am)

 

 

 

Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.

Ju faleminderit!

8 Prill 2020 kerkesa per energji_humbje_Request

Details

Date:
April 5, 2020
Event Category: