Skip to content

Njoftime Rezultati

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftime Rezultati

September 16, 2020

Të nderuar,

 

Siç jeni në dijeni, sot në datë 16.09.2020 është zhvilluar procedura e blerjes së energjisë per mbulimin e Humbjeve në rrjetin e Transmetimit për periudhën 21-27 Shtator 2020 e cila nuk është e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit nr. 103, datë 23.06.2016.

 

Nga pjesëmarrja e subjekteve u verejt se vetem dy subjekte kishin paraqitur oferta, subjekti ReNRGY Trading Group shp.k si dhe subjekti Danske Commodities Albania sh.p.k. Duke qënë  që nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm.

Kjo procedure do të ripërsëritet ditën e premte datë 18.09.2020.

 

Ju faleminderit e punë të mbarë!

 

Dear All,

 

Today’s procurement procedure for electric energy for the period of 21-27 September 2020 is not valid due to the conditions of Article 15 of ERE Decision no. 103, date 23.06.2016.

Only ReNRGY Trading Group shp.k  and Danske Commodities Albania sh.p.k submitted offers, not fulfilling the request of at least three Bidders.

OST will repeat the procedure  on Friday, 18.09.2020.

 

Best Regards

 

 

Details

Date:
September 16, 2020
Event Category: