Skip to content

Njoftim Procedura Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Procedura Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

May 14, 2022

Të Nderuar,


Procedurat
 e prokurimit të energjisë zhvilluar sot nuk jane te vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016.

Nga pjesëmarrja e subjekteve 
ne proceduren Profili Orar me Nr.113/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm subjekt Danske Commodities Albania Sh.p.k ka paraqitur ofertë, dhe ne proceduren Profili Band me Nr.114/2022 kodi i sherbimit NL  vetëm subjekt Danske Commodities Albania Sh.p.k ka paraqitur ofertë . Duke qënë se nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm.
 
 
Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.
Ju faleminderit!
 
 
Announcement for the Purchase Procedure to cover Network Losses in the Transmission System Operator.
 
Dear all,
The procedure for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network No. 113/2022 Services code NL Hourly Profile and The procedure for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network No. 114/2022 Services code NL Band Profile,  is not valid due to non-fulfillment of the number of bidders, conform article 15, of Decision no. 103, dated 23.06.2016. In this procedure participated only Danske Commodities Albania Sh.p.k , based on ERE Decision no.103 as above the tender process is not valid.
 
  
For any further questions, please contact us again.
Thank you!    

Details

Date:
May 14, 2022
Event Category: