Skip to content

Njoftim Rezultati per prokurimin e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Rezultati per prokurimin e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve

November 11, 2021

Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot nuk është e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit nr. 103, datë 23.06.2016.

Nga pjesëmarrja e subjekteve u verejt se vetëm dy subjekte ka paraqitur ofertë, subjekti ENER TRADE sh.p.k. dhe subjekti AYEN Energy Trading sh.a.. Duke qënë se nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm.

 

Falenderojmë për mirëkuptimin

Details

Date:
November 11, 2021
Event Category: