Skip to content

Njoftim Rezultati për prokurimin e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Rezultati për prokurimin e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve

December 31, 2021

Të Nderuar,

Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot nuk është e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit nr. 103, datë 23.06.2016.

Nga pjesëmarrja e subjekteve u verejt se vetëm dy subjekte kanë paraqitur ofertë, subjekti ENER TRADE sh.p.k. dhe subjekti GSA sh.p.k.. Duke qënë se nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm.

 

Faleminderit

Details

Date:
December 31, 2021
Event Category: