Skip to content

Njoftim Rezultati per prokurimin e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Rezultati per prokurimin e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve

February 24, 2022

Të Nderuar,

Lutem gjeni bashkelidhur rezultatin per procedurën e tenderit zhvilluar sot për periudhën 28 Shkurt – 06 Mars 2022, profili Band, keto rezultate do te publikohen ne vijim ne faqen zyrtarete OST sh.a.
Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot për periudhën 28 Shkurt – 06 Mars 2022, profili Orar nuk është e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit nr. 103, datë 23.06.2016.
Nga pjesëmarrja e subjekteve u verejt se vetëm dy subjekte kanë paraqitur ofertë, subjekti GSA SHPK dhe ENER TRADE sh.p.k Duke qënë se nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit për profilin Orar nuk është i vlefshëm.

Rezultatet e prokurimit te energjise per periudhen 28 Shkurt – 06 Mars 2022 – Band.

Details

Date:
February 24, 2022