Skip to content

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

November 27, 2020

Të nderuar,

Në datë 28/11/2020, do të zhvillohen procedurën e blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 01-06 Dhjetor 2020 profili Band , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.

Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit.

Theksojme se:

 

01-06 Dhjetor 2020; Profili Band

 

  1. Se nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se periudha prej 01-06 Dhjetor 2020. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.
  2. Kriteri i vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më i ulët për të gjithë sasinë e kërkuar. Nisur nga fakti që OST po zhvillon një tender me profilin Band edhe oferta duhet të jetë në Band pra të ketë çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.
  3. OST sh.a. në diskrecionin e saj, rezervon të drejtën për të refuzuar çdo ofertë/ të gjitha ofertat ose për të anulluar procedurën.

 

Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.

Ju faleminderit!

 

 

Announcement for the Purchase Procedure to cover Network Losses in the Transmission System Operator.

 

Dear all,

On 28/11/2020, OST sh.a, will hold the  procurement procedure for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network for the period 01-06 December 2020 Profile Band, in accordance with ERE Decision no. 103, date 23.06.2016.

Please find attached the amount and the time period.

We inform you that:

01-06 December 2020; Profile Band:

  1. The bid must include the whole procurement period from 01-06 December.
  2. OST sh.a. Evaluation criteria is the lowest price for the full demand, please notice that the offer must have one price, otherwise, the bid will be disqualified. As OST sh.a. Demand is a Band profile, please notice that the offer must be also in Band Profile, otherwise the bid will be disqualified.
  1. OST sh.a. reserves the right to decline any bid or to cancel the tender on its sole discretion.

For any further question, please contact us again.

Thank you!

kerkesa per energji BAND 01-06 DHJETOR 2020

Details

Date:
November 27, 2020
Event Category: