Skip to content

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

January 20, 2021

Të nderuar,

Në datë 20/01/2021, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 25-31  Janar 2021, profili Orar, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.

Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit.

Theksojme se:

 

 25-31 Janar 2021; profili Orar

 

  1. Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se kërkesa. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.
  2. Kriteri i vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më i ulët për të gjithë sasinë e kërkuar.Pra oferta duhet të ketë çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.
  3. OST sh.a. në diskrecionin e saj, rezervon të drejtën për të refuzuar çdo ofertë/ të gjitha ofertat ose për të anulluar procedurën.

 

Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.

Ju faleminderit!

kerkesa per energji Orare 25-31 Janar 2021

 

 

Announcement for the Purchase Procedure to cover Network Losses in the Transmission System Operator.

 

Dear all,

On 20/01/2021, OST sh.a, will hold the procurement procedure for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network for the period of  25-31 January 2021 Hourly  Profile, in accordance with ERE Decision no. 103, dated 23.06.2016.

Please find attached the amount and the time period.

We inform you that:

25-31  January 2021; Hourly Profile:

  1. The bid must include the whole procurement period.
  2. OST sh.a. Evaluation criteria is the lowest price for the full demand, please notice that the offer must have one price, otherwise, the bid will be disqualified.
  1. OST sh.a. reserves the right to decline any bid or to cancel the tender on its sole discretion.

For any further question, please contact us again.

Thank you!

kerkesa per energji Orare 25-31 Janar 2021

 

Details

Date:
January 20, 2021
Event Category: