Skip to content

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit për periudhën 06-15 Mars 2020.

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit për periudhën 06-15 Mars 2020.

March 4, 2020

Në datë 04/03/2020, do të zhvillohet procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 06-15 Mars 2020 profili Band , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.

 

Bashkëlidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit.

Theksojmë se:

 

  1. Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se periudha prej 06-15 Mars 2020. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.

 

  1. Nisur nga fakti që OST po zhvillon një tender me profilin Band edhe oferta duhet të jetë në Band, pra të ketë çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.

 

 

Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.

Ju faleminderit!

kerkesa per energji_humbje_Request for 6-15 mars 2020band sq

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

On 04/03/2020, OST sh.a, will hold the procurement procedure for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network for the period of 06-15 March 2020 Profile Band, in accordance with ERE Decision no. 103, date 23.06.2016.

 

We inform you that:

 

 

  1. The bid must include the whole procurement period from 06-15 March 2020.

 

  1. As OST sh.a. Demand is a Band profile, please notice that the offer must be also in Band Profile, otherwise the bid will be disqualified.

 

 

Please find attached the amount and the time period. For any further question, please contact us again.

Thank you!

kerkesa per energji_humbje_Request for 6-15 mars 2020band

 

Details

Date:
March 4, 2020
Event Category: