Skip to content

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili Orar

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili Orar

November 24, 2021

Në datë 24/11/2021, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën  29 Nëntor– 05 Dhjetor 2021, profili Orar, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.
 
 
29 Nëntor- 05 Dhjetor 2021, ; profili Orar, Tender numer 138/2021:
 
1.      Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se kërkesa. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.
2.      Kriteri i vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më i ulët për të gjithë sasinë e kërkuar.  Pra oferta duhet të ketë  çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.
3.      OST sh.a. në diskrecionin e saj, rezervon të drejtën për të refuzuar çdo ofertë/ të gjitha ofertat ose për të anulluar procedurën.
 
 
Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.
Ju faleminderit!
 
 
 
Dear all,
On 24/11/2021, OST sh.a, will held the procurement procedure for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network for the period of  29 November -05 December 2021 Hourly Profile, in accordance with ERE Decision no. 103, dated 23.06.2016.
Please find attached the amount and the time period.
 
We inform you that:
 
 29 November -05 December 2021 ; Hourly Profile, Tender number 138/2021:
 
1.      1The bid must include the whole procurement period.
2.      2. OST sh.a. Evaluation criteria is the lowest price for the full demand, please notice that the offer must have one price, otherwise, the bid will be disqualified.
3. OST sh.a. reserves the right to decline any bid or to cancel the tender at its sole discretion.
 
  
For any further questions, please contact us again.
Thank you!              
Kerkesa per energji 29 Nentor- 05 Dhjetor 2021 Orar                                              

Details

Date:
November 24, 2021
Event Category: