Skip to content

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili Band

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili Band

November 24, 2021

Të nderuar,
 Në datë 24/11/2021, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën  01-31 Dhjetor 2021, profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.
 Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit.
 
 Për 01-31 Dhjetor 2021; profili Band, Tender numer 139/2021, theksojme se:
  1. Se nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se periudha prej 01 – 31 Dhjetor 2021. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet. 
  2. Kriteri i vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më i ulët për të gjithë sasinë e kërkuar. Nisur nga fakti që OST po zhvillon një tender me profilin Band edhe oferta duhet të jetë në Band pra të ketë çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.
  3. OST sh.a. në diskrecionin e saj, rezervon të drejtën për të refuzuar çdo ofertë/ të gjitha ofertat ose për të anulluar procedurën
Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.
Ju faleminderit!
Announcement for the Purchase Procedure to cover Network Losses in the Transmission System Operator Band & Hourly Profile
 
Dear all,
On 24/11/2021, OST sh.a, will held the procurement procedure for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network for the period of  01 – 31 December 2021 Band Profile, in accordance with ERE Decision no. 103, dated 23.06.2016.
Please find attached the amount and the time period.
 
We inform you that for Tender number 139/2021, 01 – 31 December 2021; Band Profile:
  1. The bid must include the whole procurement period from 01 – 31 December  2021.
  2. OST sh.a. evaluation criteria is the lowest price for the full demand. As OST sh.a. Demand is a Band profile, please notice that the offer must be also in Band Profile, ( one price for full offer), otherwise the bid will be disqualified.
  3. OST sh.a. reserves the right to decline any bid or to cancel the tender on its sole discretion.at its sole discretion.

Kerkesa per energji 01-31 Dhjetor 2021 Band

Details

Date:
November 24, 2021
Event Category: