Skip to content

Njoftim Tenderi per prokurimin e energjise elektrike

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Tenderi per prokurimin e energjise elektrike

January 3

Të Nderuar Pjesëmarres,

Se pari duke ju uruar nje vit të mbarë, ju njoftojme se procedura e prokurimit të energjisë per mbulimin e humbjeve ne rrjetin e transmetimit, zhvilluar sot nuk është e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit nr. 103, datë 23.06.2016.

Nga pjesëmarrja e subjekteve u verejt se vetëm dy subjekte kanë paraqitur ofertë, subjekti  Ayen Energy Trading sh.a dhe subjekti Devolli Hydropower sh.a. Duke qënë se nr. i pjesemarresve  qe kane paraqitur ofrete është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm.

Details

Date:
January 3
Event Category: