Skip to content

Rezultatet per tenderin me profilin BAND per datat 21-31 Dhjetor 2020

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Rezultatet per tenderin me profilin BAND per datat 21-31 Dhjetor 2020

December 21, 2020

Procedura e Tenderit me profilin orar, per datat nga 21 deri me 31 Dhjetor 2020, nuk është e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit nr. 103, datë 23.06.2016.

Nga pjesëmarrja e subjekteve u verejt se vetem dy subjekte kishin paraqitur oferta, subjekti GEN I Tirana shp.k si dhe subjekti GSA sh.p.k. Duke qënë  që nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm dhe kjo procedure do te riperseritet ne ditet ne vijim.

The Tender Proces in Hourly profile, for the period from 21 to 31 December 2020, is not valid  due to the conditions of Article 15 of ERE Decision no. 103, date 23.06.2016.

Only  GEN I Tirana sh.p.k and GSA sh.p.k submitted offers, not fulfilling the request of at least three Bidders. This tender process will be repeated in the following days.

 

REZULTATET E TENDERIT 21-31 Dhjetor 2020 band

Details

Date:
December 21, 2020
Event Category: