Skip to content

Saktesim Njoftim Tenderi procedur per prokurimin e energjise elektrike

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Saktesim Njoftim Tenderi procedur per prokurimin e energjise elektrike

January 27

Pershendetje te Nderuar,

Ne lidhje me njoftimin e derguar, lutem nje saktesim ne procesin e tenderit per profiling BAND, njoftojme se OST do zhvilloj në datë 28/01/2022 procedurat për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën  0106 Shkurt 2022, profili Orar si dhe  për periudhën  01-06 Shkurt 2022, profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.

 

Dear all,

Regarding the previous notification, we would like to inform that OST sh.a. will hold two procurement procedures for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network for the period of 0106 February 2022 Hourly Profile and 0106 February 2022 Profile Band, in accordance with ERE Decision no. 103, date 23.06.2016.

01-06 Shkurt 2022; profili Band, Tender numer 19/2022:

  1. Se nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se periudha prej 01-28 Shkurt 2022. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.
  2. Kriteri i vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më i ulët për të gjithë sasinë e kërkuar. Nisur nga fakti që OST po zhvillon një tender me profilin Band edhe oferta duhet të jetë në Band pra të ketë çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.
  3. OST sh.a. në diskrecionin e saj, rezervon të drejtën për të refuzuar çdo ofertë/ të gjitha ofertat ose për të anulluar procedurën.

01-06 Shkurt 2022; profili Orar, Tender numer 16/2022:

  1. Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se kërkesa. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.
  2. Kriteri i vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më i ulët për të gjithë sasinë e kërkuar.  Pra oferta duhet të ketë  çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.
  3. OST sh.a. në diskrecionin e saj, rezervon të drejtën për të refuzuar çdo ofertë/ të gjitha ofertat ose për të anulluar procedurën.

 

Duke ju falenderuar per mirekuptimin,

 

kerkesa per energji Orare 01-06 Shkurt 2022

kerkesa per energji Band 01-06 Shkurt 2022 BAND.

Details

Date:
January 27
Event Category: