Skip to content

Archives: Events

Njoftim Tenderi per prokurimin e energjise elektrike

Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot nuk është e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja […]

Njoftim Tenderi per prokurimin e energjise elektrike

Te Nderuar,   Njoftojme se per arsye teknike Tenderi i skeduluar numer 60/2022, do anullohet. OST do të zhvilloj proceduren për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e […]