Skip to content

Archives: Events

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 19/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 20 Maj 2022, profili Band dhe për periudhën 20 Maj 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 20 Maj 2022; profili Band, Tender numer 121/2022: Se […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 20/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 21 Maj 2022, profili Band dhe për periudhën 21 Maj 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 21 Maj 2022; profili Band, Tender numer 125/2022: Se […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 21/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 22-23 Maj 2022, profili Band dhe për periudhën 22-23 Maj 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 22-23 Maj 2022; profili Band, Tender numer 127/2022: Se […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 23/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 24 Maj 2022, profili Band dhe për periudhën 24 Maj 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.   Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se:   24 Maj 2022; profili Band, Tender numer 129/2022:   Se nuk mund të ketë oferta për […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 24/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 25 Maj 2022, profili Band dhe për periudhën 25 Maj 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 25 Maj 2022; profili Band, Tender numer 131/2022: Se […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 25/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 26 Maj 2022, profili Band dhe për periudhën 26 Maj 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 26 Maj 2022; profili Band, Tender numer 133/2022: Se […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 26/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 27 Maj 2022, profili Band dhe për periudhën 27 Maj 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.   Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se:   27 Maj 2022; profili Band, Tender numer 135/2022:   Se nuk mund të ketë oferta […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 27/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 28 Maj 2022, profili Band dhe për periudhën 28 Maj 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 28 Maj 2022; profili Band, Tender numer 139/2022: Se […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 28/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 29-30 Maj 2022, profili Band dhe për periudhën 29-30 Maj 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 29-30 Maj 2022; profili Band, Tender numer 141/2022: Se […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 30/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 31 Maj 2022, profili Band dhe për periudhën 31 Maj 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.   Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se:   31 Maj 2022; profili Band, Tender numer 143/2022:   Se nuk mund të ketë oferta […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 31/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 01 Qershor 2022, profili Band dhe për periudhën 01 Qershor, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 01 Qershor 2022; profili Band, Tender numer 145/2022: Se nuk […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 01/06/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 02 Qershor 2022, profili Band dhe për periudhën 02 Qershor, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 02 Qershor 2022; profili Band, Tender numer 147/2022: Se nuk […]