Skip to content

Disbalancat

Disbalancat

Gjendja e Sistemit (ACE)

Cmimi i Disbalances

Volumi i Disbalances

Cmime Mesatare Energjie Balancuese