Skip to content

Organet drejtuese të shoqërisë

Organet drejtuese të shoqërisë

Këshilli Mbikqyrës

Organet drejtuese të OST sh.a. janë:

      1. Këshilli Mbikqyrës

      2. Administratori

Këshilli mbikqyrës përbëhet nga 6 (gjashtë) anëtarë të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme.

                   Kryetar:   

  • Znj. Vasilika Vjero 

                   Anëtarët:

  • Znj. Viola Haxhiademi 
  • Z. Gjergji Simaku 
  • Z. Klodian Mene 
  • Znj. Suzana Hoxha
  • Z. Nikolla Lera 

Kompetencat e Këshillit Mbikqyrës:

Këshilli Mbikqyrës emëron Administratorin e shoqërisë.
Këshilli mbikqyrës në cilësinë e organit mbikqyrës, kqyr vënien në zbatim të Politikave tregtare të shoqërisë dhe përputhjen e tyre me ligjin dhe statutin. Ai ka në kompetencë:


Administrator i OST sh.a.

Skerdi Drenova

Diplomuar me titullin “Inxhinier Mekanik” pranë Universitetit Politeknik të Tiranës dhe specializuar për “Web Master” në Humber College në Toronto/Canada.
Z. Drenova e nisi karrieren e tij në vitin 1996 pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, si përkthyes i gjuhës angleze pranë grupit të konsulentëve të Bankës Botërore për të vazhduar më tej me një eksperiencë prej 18 vitesh (1997-2015) si drejtues i lartë në fushën e prodhimit, prezantimit, menaxhimit dhe implementimit të inovacioneve të medias televizive.
Për rreth 11 vite ka mbajtur postin e Zv/Drejtorit të Përgjithshëm në Televizionin Top Channel.
Në vitin 2015 mori detyrën e Kryeinspektorit të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit (IMT) në Bashkinë e Tiranës. Post i mbajtur me përkushtim deri në vitin 2018.
Në datë 21.01.2019 me vendimin nr. 60/1 të Këshillit Mbikqyrës të OST sh.a., Z. Skerdi Drenova emërohet Administrator i OST sh.a.