Skip to content

Njoftim Procedura Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Procedura Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

May 20

Te nderuar,

Procedurat e prokurimit të energjisë zhvilluar sot  nuk jane te vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016.

Nga pjesëmarrja e subjekteve ne proceduren Profili Orar me Nr.126/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm subjekti Danske Commodities Albania Sh.p.k ka paraqitur ofertë. Edhe ne  proceduren Profili band me Nr.125/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm subjekti Danske Commodities Albania Sh.p.k ka paraqitur ofertë Duke qënë se nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm.

Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.

Ju faleminderit!

Dear all,

The procedure for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network No. 126/2022 Services code NL Hourly Profile and No.125/2022 Services code NL Band Profile,  are not valid due to non-fulfillment of the number of bidders, conform article 15, of Decision no. 103, dated 23.06.2016. In this procedure participated only  one market participant, Danske Commodities Albania Sh.p.kbased on ERE Decision no.103 as above the tender process is not valid.

For any further questions, please contact us again.

Thank you!

Details

Date:
May 20
Event Category: