Skip to content

Njoftim Procedura Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Procedura Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

June 3, 2022

Te nderuar,

Lutem gjeni bashkelidhur rezultatet per proceden e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Band. 

Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Orar nuk eshte e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja e subjekteve ne proceduren Profili Orar me Nr.154/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm dy subjekte kane paraqitur ofertë, subjekti Danske Commodities Albania Sh.p.k dhe subjekti GEN-I Tirana SH.p.k. Duke qënë se nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm.

Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.

Ju faleminderit!

 

Rezultatet e prokurimit te energjise per periudhen 04 Qershor 2022 – Profili Band.

 

Dear all,

Please find attached the Tenders results Band Profile

The procedure for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network No. 154/2022 Services code NL Hourly Profile,  is not valid due to non-fulfillment of the number of bidders, conform article 15, of Decision no. 103, dated 23.06.2016. In this procedure participated only  two market participant,  Danske Commodities Albania Sh.p.k. and GEN-I Tirana SH.p.k. based on ERE Decision no.103 as above the tender process is not valid.

For any further questions, please contact us again.

Thank you!

Details

Date:
June 3, 2022
Event Category: