Skip to content

Njoftim Rezultat Tenderi procedure per prokurimin e energjise elektrike

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Rezultat Tenderi procedure per prokurimin e energjise elektrike

April 18, 2022

Të Nderuar,


Procedura
t e prokurimit të energjisë zhvilluar sot nuk janë të vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016.

Nga pjesëmarrja e subjekteve 
ne proceduren Profili Orar me Nr.71/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm dy subjekte kane paraqitur ofertë, subjekti DANSKE Commodities Albania sh.pk. dhe subjekti Ayen Energy Trading Sha. Duke qënë se nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm.
 
 
Nga pjesëmarrja e subjekteve ne proceduren Profili Band me Nr.72/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm dy subjekte kane paraqitur ofertë, subjekti Ayen Energy Trading Sha. dhe subjekti DANSKE Commodities Albania sh.pk Duke qënë se nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm.


Ky njoftim do të publikohet në faqen zyrtare të OST sh.a.
 
Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.
Ju faleminderit!
 
 
Announcement for the Purchase Procedure to cover Network Losses in the Transmission System Operator.
 
Dear all,
The procedure for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network No. 71/2022 Services code NL Hourly Profile,  is not valid due to non-fulfillment of the number of bidders, conform article 15, of Decision no. 103, dated 23.06.2016. In this procedure participated only  two market participant, DANSKE Commodities Albania sh.pk. and Ayen Energy Trading Sha based on ERE Decision no.103 as above the tender process is not valid.
 
The procedure for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network No. 72/2022 Services code NL Band Profile,  is not valid due to non-fulfillment of the number of bidders, conform article 15, of Decision no. 103, dated 23.06.2016. In this procedure participated only two market participants, Ayen Energy Trading Sha. and DANSKE Commodities Albania sh.pk. based on ERE Decision no.103 as above the tender process is not valid.
 
This announcement will be published on the official website of OST sh.a.
 
  
For any further questions, please contact us again.
Thank you!

Details

Date:
April 18, 2022
Event Category: