Skip to content

Njoftim Rezultat Tenderi

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Rezultat Tenderi

September 16, 2021

Te nderuar zoterinj,

 

Procedura e prokurimit te energjise zhvilluar sot nuk është e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit nr. 103, datë 23.06.2016.

Nga pjesëmarrja e subjekteve u verejt se vetem dy subjekte kishin paraqitur oferta, subjekti GEN I Tirana shp.k si dhe subjekti GSA sh.p.k. Duke qënë  që nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm dhe kjo procedure do te riperseritet ne ditet ne vijim.

 

Details

Date:
September 16, 2021
Event Category: