Skip to content

Njoftim Rezultati dt. 18.05.2020

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Rezultati dt. 18.05.2020

May 18, 2020

Të nderuar,

 

Siç jeni në dijeni, sot në datë 16.05.2020 është zhvilluar procedura e blerjes së energjisë per mbulimin e Humbjeve në rrjetin e Transmetimit për datat 18-24.05.2020 e cila nuk është e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit nr. 103, datë 23.06.2016.

 

Nga pjesëmarrja e subjekteve u verejt se vetem dy subjekte kishin paraqitur oferta, subjekti GEN I Tirana shp.k si dhe subjekti Noa Energy Trading shpk Duke qënë  që nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm.

 

 

Ju faleminderit e punë të mbarë!

 

Dear All,

 

Today`s procurement procedure for the period of 18-24.05.2020 is not valid  due to the conditions of Article 15 of ERE Decision no. 103, date 23.06.2016.

Only  GEN I Tirana sh.p.k and Noa Energy Trading shpk submitted offers, not fulfilling the request of at least three Bidders.

 

Best Regards,

Details

Date:
May 18, 2020
Event Category: