Skip to content

Njoftim Rezultati Tenderi per periudhen 24-31 Dhjetor 2020

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Rezultati Tenderi per periudhen 24-31 Dhjetor 2020

December 22, 2020

Te nderuar,

Procedura e tenderit zhvilluar sot, per mbulimin e humbjeve ne rrjetin e transmetimit per periudhen 24-31 Dhjetor 2020, nuk është e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit nr. 103, datë 23.06.2016.

Nga pjesëmarrja e subjekteve u verejt se, vetem subjekti GEN I Tirana shp.k  kishte paraqitur oferte. Duke qënë  që nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103, procesi i tenderit nuk është i vlefshëm.

 Dear all,

The tender process for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network for the period of  24-31 December 2020 is not valid  due to the conditions of Article 15 of ERE Decision no. 103, date 23.06.2016.

Only  GEN I Tirana sh.p.k submitted offers, not fulfilling the request of at least three Bidders.

Details

Date:
December 22, 2020
Event Category: