Skip to content

Njoftim Rezultati për Procedurat e Prokurimit të Energjisë

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Rezultati për Procedurat e Prokurimit të Energjisë

October 20, 2021

Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot nuk është e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit nr. 103, datë 23.06.2016.

Nga pjesëmarrja e subjekteve u verejt se vetëm një subjekte ka paraqitur ofertë, subjekti GEN I Tirana shp.k. Duke qënë se nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm.

Details

Date:
October 20, 2021
Event Category: