Skip to content

Njoftim Rezultati Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Rezultati Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

June 4

Te nderuar,
 
 
Procedurat e prokurimit të energjisë zhvilluar sot Profili Orar dhe BAND nuk jane te vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016.
 
Nga pjesëmarrja e subjekteve 
ne procedurat Profili Orar dhe BAND me Nr.155/2022 dhe Nr.156/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm nje subjekte ka paraqitur ofertë, subjekti ReNRGY Trading te procedura Nr.155/2022 Profili Band, te procedura Nr.156/2022 Profili Orar nuk kishte pjesemarrje.
 
 
Duke qënë se nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm.
 
 
 
Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.
Ju faleminderit!
 
 
 
 
Dear all,
 
The two procedures for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network No. 141/2022  and 142/2022 Services code NL Hourly Profile and Profile Band,  are not valid due to non-fulfillment of the number of bidders, conform article 15, of Decision no. 103, dated 23.06.2016.
 
In these procedures has participated only  one market participant,  ReNRGY Trading in the procedure No.155/2022 Profile Band,.
In the procedure No.156/2022 Hourly Profile there was no participation,  based on ERE Decision no.103 as above the tender processes are not valid.
 
 
  
For any further questions, please contact us again.
Thank you!                 
 

Details

Date:
June 4
Event Category: