Skip to content

Njoftim Rezultati Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Rezultati Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

June 11, 2022

Te nderuar,
 
 
Procedurat e prokurimit të energjisë zhvilluar sot Profili BAND dhe Orar  nuk jane te vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016.
 
Nga pjesëmarrja e subjekteve 
ne procedurat Profili BAND dhe Orar me Nr.169/2022 dhe Nr.170/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se asnjë subjekt nuk ka paraqitur ofertë.
 
Duke qënë se nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm.
 
 
 
Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.
Ju faleminderit!
 
 
 
Dear all,
 
The two procedures for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network No. 169/2022  and 170/2022 Services code NL, Profile Band and Hourly Profile,  are not valid due to non-fulfillment of the number of bidders, conform article 15, of Decision no. 103, dated 23.06.2016.
 
In the procedures No.169/2022, and No 170/2022 Profile Band and Hourly Profile there was no participation,  based on ERE Decision no.103 as above the tender processes are not valid.
 
 
  
For any further questions, please contact us again.
Thank you!    

Details

Date:
June 11, 2022
Event Category: