Skip to content

Njoftim Tenderi per prokurimin e energjise elektrike

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Tenderi per prokurimin e energjise elektrike

April 5, 2022

Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot nuk është e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit nr. 103, datë 23.06.2016.

Nga pjesëmarrja e subjekteve u verejt se vetëm dy subjekte kanë paraqitur ofertë, subjekti Ayen Energy Trading Sha dhe subjekti GEN-I Tirana SH.p.k. Duke qënë se nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm.

Details

Date:
April 5, 2022
Event Category: