Skip to content

Njoftim Tenderi per prokurimin e energjise elektrike

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Tenderi per prokurimin e energjise elektrike

April 23, 2022

Të Nderuar,


Procedura
 e prokurimit të energjisë zhvilluar sot nuk eshte e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016.

Nga pjesëmarrja e subjekteve 
ne proceduren Profili Orar me Nr.83/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm dy subjekte kane paraqitur ofertë, subjekti Ayen Energy Trading Sha dhe subjekti GEN-I Tirana Sh.p.k. Duke qënë se nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm.
 
 
Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.
Ju faleminderit!
 
 
Announcement for the Purchase Procedure to cover Network Losses in the Transmission System Operator.
 
Dear all,
The procedure for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network No. 83/2022 Services code NL Hourly Profile,  is not valid due to non-fulfillment of the number of bidders, conform article 15, of Decision no. 103, dated 23.06.2016. In this procedure participated only  two market participant,  Ayen Energy Trading Sha. and GEN-I Tirana SH.p.k. based on ERE Decision no.103 as above the tender process is not valid.
 
  
For any further questions, please contact us again.
Thank you!                                                                                                               

Details

Date:
April 23, 2022
Event Category: