Skip to content

Rezultatet e prokurimit te energjise per periudhen 27 Maj 2022 – Profili Band

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Rezultatet e prokurimit te energjise per periudhen 27 Maj 2022 – Profili Band

May 26

Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Orar nuk eshte e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016.
Nga pjesëmarrja e subjekteve ne proceduren Profili Orar me Nr.136/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm dy subjekte kane paraqitur ofertë, subjekti Danske Commodities Albania Sh.p.k dhe subjekti GSA SHPK. Duke qënë se nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm.

Rezultatet e prokurimit te energjise per periudhen 27 Maj 2022 – Profili Band.

Details

Date:
May 26
Event Category: