Skip to content

Rezultatet e Tenderit 01 -31 Dhjetor 2021 Band

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Rezultatet e Tenderit 01 -31 Dhjetor 2021 Band

November 24, 2021

Përshëndetje të nderuar pjesëmarrës,

Në vijim të procedurave të zhvilluara sot nga OST mbi prokurimin e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve ne rrjet, ju njoftojme se procedura per periudhen 29 Nentor – 05 Dhjetor 2021 profili orar, nuk rezultoj e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja e subjekteve u vërejt se vetëm dy subjekte ka paraqitur ofertë, subjekti AYEN Energy Trading sh.a.. dhe subjekti KESH sh.a. Përsa më sipër  ju bëjmë me dije se kjo procedurë do të perseritet në vijim konform rregullave në fuqi. Procedura e zhvilluar për periudhën 01-31 Dhjetor 2021 profili Band rezultoj e vlefshme, lutem bashkëlidhur rezultatet.

REZULTATET E TENDERIT 01 -31 Dhjetor 2021 Band

Details

Date:
November 24, 2021
Event Category: