Skip to content

Rezultatet zyrtare te Tenderit te zhvilluar me 07 Maj 2020, per mbulimin e humbjeve ne rrjetin e transmetimit, 11-17 Maj 2020.