Skip to content

Ftesë për Ofertë-Projekti “Rimëkëmbja e Energjisë” Komponenti 3

Në vijim të procedurave të Tenderit të Hapur Ndërkombëtar të paketës së prokurimit Nr.: PRP-S&I-ICB-10 me objekt “Projektimi, Furnizimi dhe Instalimi i Zgjerimit të SCADA/EMS ekzistuese në OST sh.a. për N/st. 110 kV” pjesë e këtij projekti të Rimëkëmbjes së Sektorit të Energjisë Elektrike, Komponenti 3-të i financuar nga IBRD, kërkojmë publikimin e Ftesës për Ofertë në portalin elektonik OST sh.a. duke filluar nga data 24 Qershor.