Skip to content

Njoftim për konsumatorët Kurbin

 

OST sh.a. njofton mbi stakimin e  Linjes 110kV L110 – 36 Lac 1 – Fush Kuqe, ne daten 01/02 ne oren 21:30’ deri ne oren 22:00’. Pa energji gjate kesaj kohe mbeten N/stacionet Rrile, Fush Kuqe, Hidrovoret Droje-Shellinze, si dhe Pompat e Ujesjellesit Fush Kuqe, subjekti Vata Metal. Zona pa energji ne Rrethin Kurbin / Fush Kuqe Qender, Kisha- Gurrez,  Privat, Tufzimi, Patok, Ujesjellsi Fushe-Kuqe, Qender F-Kuqe, Plazh-Patok, Kisha katolike, Komplekse, Qendra 1, Mirditori 1+2, Firme Betoni. Zona pa energji ne Rrethin Lezhe / Rrile: Gryk Lumi (Kom. Shenkoll), Barbulloje, Gajush, Shenkoll, Tale, Burgu Shkolle, Hidrovoret Droje, Tale.

Falenderojmë për mirëkuptimin.