Skip to content

Njoftim për konsumatorët Kurbin, Krujë

Për remont të planifikuar të Linjës 110kV L110 – 13 Laç 1 – Mamurras – Fushë Krujë, në datën 31 Mars 2023 nga ora 09:00 deri në orën 15:00 OST
continue reading

Njoftim për konsumatorët Tiranë

Për  remont të planifikuar të Linjës 110kV Farkë– Ibë,  në datën 29 dhe 30/03/2023 nga ora 09:00 deri në orën 15:00 OST sh.a. njofton se në datën 29 dhe 30
continue reading

Njoftim për konsumatorët Tepelenë, Gjirokastër

Për  remont të planifikuar të Linjës 110kV Memaliaj – Tepelenë,  të Linjës L110 Bistricë – Gjirokastra 1, në datat 28- 29 dhe 30- 31/03/2023 nga ora 09:00 deri në orën
continue reading

Njoftim për konsumatorët Shkodër dhe Lezhë

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Laç 2 – Lezhë, në datën 29 Mars 2023 nga ora 09:00 deri në orën 17:00 OST sh.a. njofton se në datat 29
continue reading

Njoftim për konsumatorët Kurbin, Kruje

Për remont të planifikuar te Linjes 110kV L110 – 13 Lac 1 – Mamurras – Fush Kruje, në daten 31 Mars 2023 nga ora 09:00 deri në orën 15:00 OST
continue reading

Njoftim për konsumatorët Tirane

 Për  remont të planifikuar të Linjes 110kV Farke – Ibe, ne daten 29/03/2023 nga ora 09:00 deri në orën 15:00 OST sh.a. njofton se në datën 29 dhe 30 Mars
continue reading

Njoftim për konsumatorët Tepelene, Gjirokaster

 Për  remont të planifikuar të Linjes 110kV Memaliaj – Tepelene, te Linjes L110 Bistrice – Gjirokastra 1, ne datat 28 dhe 30/03/2023 nga ora 09:00 deri në orën 16:00 OST
continue reading

Njoftim për konsumatorët Shkodër dhe Lezhë

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Lac 2 – Lezhë, në daten 29 Mars 2023 nga ora 09:00 deri në orën 17:00 OST sh.a. njofton se në datat 29
continue reading

Njoftim për konsumatorët Kurbin, Lezhë

 Për remont të planifikuar të Linjes 110kV Laç 1 – Fushë Kuqe, në datën 23 Mars 2023 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 OST sh.a. njofton se në datën
continue reading

Njoftim për konsumatorët Vlorë

 Për remont të planifikuar të traktit 110kV në Nënstacionin Babicë dhe të Linjës 110kV Babicë – Vlora 2 në datë 23.03.2022 09:00 deri në orën 16:00   OST sh.a. njofton
continue reading

Njoftim për konsumatorët Shkodër dhe Lezhë

    Për remont të planifikuar të linjës 110kV Bushat 2 – Lezhë, në daten 20 Mars 2023 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 OST sh.a. njofton se në
continue reading

Procedurës mbi Njoftimet e Kontratave Dypalëshe

Procedure mbi Njoftimet e Kontratave Dypaleshe, nr. prot. 1576, dt. 16.03.2023
continue reading

Njoftimin për Konsumatorët Tepelenë

Për remont të planifikuar sipas planit grafik,  të Linjës 110kV L110-10/2 Ballsh – Memaliaj, në datat 16 – 17/03/2023 ora 09:00 deri 16:00. OST sh.a. njofton se në datat 16
continue reading

Njoftim për konsumatorët Shkodër

Për remont të planifikuar sipas planit grafik, të AT – 90MVA 220/110/35kV ne N/stacionin Koplik 220kV (Bogiq), ne daten 16/03/2023 nga ora 08:00 deri ne oren 16:00   OST sh.a.
continue reading

Njoftim për konsumatorët Tropojë dhe Pukë

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Hec Fierzë – Gropaj – Bajram Curri, në datat 13 dhe 15 Mars nga ora 08:00 deri në orën 16:00 OST sh.a. njofton
continue reading

Njoftim për konsumatorët Librazhd

Në kuadër të punimeve të rikonstruksionit të Linjës 110kV L110-16/3a  Librazhd – Hec Egnatia dhe Linjës 110kV L110-16/3b  Përrenjas – Hec Egnatia në datën 13 Mars 2023 nga ora 08:00
continue reading

Njoftim për konsumatorët Shkodër dhe Lezhë

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Laç 2 – Lezhë në datën 10 Mars 2023 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 OST sh.a. njofton se në datat 10
continue reading

Njoftim për konsumatorët Librazhd

 Në  kuadër të punimeve të rikonstruksionit të Linjës 110kV L110-16/3a Librazhd – Hec Egnatia dhe Linjës 110kV L110-16/3b Përrenjas – Hec Egnatia  në datën 09 Mars 2023 nga ora 09:00
continue reading

Njoftim për konsumatorët Librazhd

 Në kuadër të punimeve të rikonstruksionit të Linjës 110kV L110-16/3a  Librazhd – Hec Egnatia dhe Linjës 110kV L110-16/3b Përrenjas – Hec Egnatia  në datën 08 Mars 2023 nga ora 09:00
continue reading

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për  remont të planifikuar të Linjës L110 – 34/1 Elbasan 220kV – Metalurgjik 2, të Linjës L110 – 34/2 Elbasan 220kV – Metalurgjik 2 të Trakteve 110kV përkatëse të këtyre
continue reading

Regarding registration as Market Participant according to ERE Decision No. 126, dated 17.05.2021

Dear all, Following the developments in the Electricity Sector, ERE’s Decision No. 347, dated 27.12.2022, upon the approval of the Electricity Market Rules (ALPEX Rules, definitions, Trading procedure, as well
continue reading

Lidhur me regjistrimin si Pjesëmarrës Tregu në përputhje me parashikimet e Vendimit të ERE Nr. 126, datë 17.05.2021

Të Nderuar, Në vijim të zhvillimeve në Sektorin Elektroenergjitik, Vendimit të ERE Nr. 347, datë 27.12.2022 mbi miratimin e Rregullave të Tregut të Energjisë Elektrike (Rregullat e ALPEX, përkufizimet, proçedura e Tregtimit, si dhe procedura
continue reading

Njoftim për konsumatorët Vlorë

Për stakimin e zbarrave 110kV në nënstacionet Orikum 2, Himara 2, në kuadër të detyrave të lëna nga përfaqësuesit e bankës KFW, të projektit “Unaza 110kV e Jugut”, në datat
continue reading

Autoriteti kontraktor do të zhvillojë procedurën për marrjen me qira të dy vend parkimeve për autobusët e OST sh.a. për një peirudhë 1-vjecare

Ftese per oferte    
continue reading

Njoftim për konsumatorët Durrës – Shijak

Për stakimin e Zbarave 110kV në nënstacionin Rashbull 220/110kV, për rivendosjen në punë dhe rikonstruksion të traktit 110kV të seksionimit, me stakim 5’ të çelësave 110kV të linjave, në datën
continue reading

Njoftim për konsumatorët Kuçovë

Për stakim të linjave intersektuese 10 dhe 6kV, të fidrave në nënstacionin Kuçovë, si  masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Kuçovë – Kajan, në datën 12 Dhjetor
continue reading

Njoftim për konsumatorët Kuçovë, Elbasan, Berat, Skrapar & Fier

Për Rikonstruksion të Traktit 110kV në N/stacionin Kucovë, me stakim të Zbarrave 110kV në N/stacionin Kucovë, per montimin e Thikës 110kV të Seksionimit, si dhe lidhjen e përcjellësave nga Zbarrat
continue reading

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Lidhur me kërkesën e ardhur për punimet për lidhjen e Traktit 110kV të Linjës L110 Cërrik – Kajan, në N/stacionin Cërrik me qëllim energjizim të linjës L110 Cërrik – Kajan,
continue reading

Njoftim për konsumatorët Shkodër

Për stakim të linjës 220 kV Hec Vau i Dejës – Koplik ( eliminim avarie në përcjellësat e dëmtuar të thikës 220 kV në nënstacionin Hec Vau i Dejës) dhe
continue reading

Nis zyrtarisht trajnimi përmes platformës së tregtimit të ALPEX

Njoftim ALPEX 241122 pdf Notification ALPEX 241122 pdf
continue reading

Njoftim për konsumatorët Durrës – Shijak

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Rrashbull – Sallmone (Sukth),  në datën 17 Nëntor nga ora 09:00 deri në orën 15:00 OST sh.a. njofton se në datën 17 Nëntor
continue reading

Ftesë për takim në lidhje me upgrade të Platformës së Menaxhimit të Tregut

Në zbatim të Rregullave të Tregut Shqiptar të Mekanizmit të Balancimit, OST sh.a është në proces upgrade të platformës elektronike të Menaxhimit të Tregut. Në këto kushte, OST sh.a vlerëson të
continue reading

Invitation to meeting regarding Market Management platform upgrade

Regarding the implementation of the Albanian Balancing Mechanism Market Rules, OST is in the process of upgrade of the Market Management platform. Under these conditions, OST appreciates the necessary to
continue reading

Njoftim për konsumatorët Tiranë

Për remont të planifikuar të Traktit 35kV në nënstacionin Tirana 1 220kV,  të Linjës 35kV Tirana 220kV – Uzina Dinamo,  në datën 16 Nëntor nga ora 08:00 deri në orën
continue reading

Njoftim për konsumatorët Tiranë

Për stakim në gjendje emergjence, të AT2 90MVA, 220/110/35kV në nënstacionin Sharrë 220kV,  për plotësimin me vaj të izolatorit kalimtar faza “B” 220kV,  në datën 15 Nëntor nga ora 00:00
continue reading

Njoftim për konsumatorët Tiranë

Për remonte të planifikuara të Trakteve 35kV në nënstacionin Tirana 1 220kV,  në datën 11 Nëntor nga ora 09:00 deri në orën 15:00   OST sh.a. njofton se në datën
continue reading

Njoftim për konsumatorët Korçë

Për stakimin e domosdoshëm në kushte emergjence për 2 orë të Zbarrave 110kV në nënstacionin Korçë,  anë datën 04 Nëntor nga ora 02:00 deri në orën 04:00 OST sh.a. njofton
continue reading

Njoftim për konsumatorët Kavajë

Për remontin e planifikuar të linjës 110kV Kavajë – Rrashbull, dhe me qëllim testimin e thikave në nënstacionin Rashbull,  në datën 04 Nëntor nga ora 08:00 deri në orën 15:00
continue reading

Njoftim për konsumatorët Peshkopi & Kukës

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Hec Gjoricë – Vojnik,  në datën 01 Nëntor nga ora 10:00 deri në orën 12:00   OST sh.a. njofton se në datën 01
continue reading

Njoftim për konsumatorët Durrës – Shijak

Për stakimin e linjave 110kV Rrashbull – Porto Romano (Spitalle)  dhe Rrashbull – Sallmone (Sukth), në datat 27  – 28 Tetor OST sh.a. njofton se në datën 27 Tetor nga
continue reading

Njoftim për konsumatorët Vlorë

Për stakim të domosdoshëm për zëvendësim të tranformatorit të rrymës faza “B” të traktit 110kV të seksionimit në nënstacionin Vlora 1,  midis seksionit II-të dhe III-të, në datën 27 Tetor
continue reading

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për stakim të linjës intersektuese 10kV, të Fidrit F7 në nëstacionin Kajan, si dhe të linjës 110kV Kuçovë – Kajan, si masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV
continue reading

Njoftim për konsumatorët Fier

Për remont të planifikuar të linjave 110kV Ballsh – Drenovë  dhe Selenicë – Drenovë, në datat 24 – 25 Tetor nga ora 08:00 deri në orën 16:00 OST sh.a. njofton
continue reading

Njoftim për konsumatorët Kavajë

Për remont të planifikuar të linjës 110kV  Kavajë – Rrashbull,  dhe për testimin e thikave në nënstacionin Rashbull, në datën 24 Tetor nga ora 09:00 deri në orën 15:00 OST
continue reading

Njoftim për konsumatorët Tiranë

Për vazhdimin e punimeve për zëvendësimin e përcjellësit, të linjës 110kV Farkë – Ibë, me masë sigurie stakimin e linjës 10kV të Fidrit F2 të nënstacionit Ibë, në datat 20
continue reading

Njoftim për konsumatorët Shkodër

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Bushat 2 – Lezhë, në datat 19 – 20 Tetor nga ora 08:00 deri në orën 16:00 OST sh.a. njofton se në datën
continue reading

Njoftim për konsumatorët Shkodër

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Vau i Dejës – Shkodra 1, në datën 20 Tetor nga ora 08:00 deri në orën 16:00 OST sh.a. njofton se në datën
continue reading

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për stakim të linjës intersektuese 10kV, të Fidrit F6 në nënstacionin Kajan,  si dhe të linjës 110kV Kuçovë – Kajan, si masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV
continue reading

Njoftim për konsumatorët Mat

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Burrel – Hec Cërrunjë, në datën 19 Tetor nga ora 10:00 deri në orën 12:00 OST sh.a. njofton se në datën 19 Tetor
continue reading

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për stakim të linjës intersektuese 10kV, të Fidrit F6 në nënstacionin Kajan,  si dhe të linjës 110kV Kuçovë – Kajan, si masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV
continue reading

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për stakim të linjës intersektuese 10kV, të Fidrit F6 në nënstacionin Kajan,  si dhe të linjës 110kV Kuçovë – Kajan, si masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV
continue reading

Njoftim për konsumatorët Kavajë

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Kavajë – Rrashbull, dhe të Transformatorit të Fuqisë si dhe Zbarrave 20kV, në nënstacionin Golem, në datën 13 Tetor nga ora 09:00 deri
continue reading

Njoftim për konsumatorët Tiranë

Për vazhdimin e punimeve për zëvendësimin e përcjellësit,  të linjës 110kV L110 Farkë – Ibë,  me masë sigurie stakimin e linjës 10kV të Fidrit F2 të nënstacionit Ibë, bnë datën
continue reading

Njoftim për konsumatorët Tropojë & Pukë

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Hec Fierzë – Gropaj – Bajram Curri, në datat 12 -13 Tetor nga ora 08:00 deri në orën 16:00   OST sh.a. njofton
continue reading

Njoftim për konsumatorët Mat

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Burrel – Hec Cerrunjë, në datën 13 Tetor nga ora 10:00 deri në orën 12:00 OST sh.a. njofton se në datën 13 Tetor
continue reading

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për stakim të linjës intersektuese 10kV, të Fidrit F6 në nënstacionin Kajan,  si dhe të linjës 110kV Kuçovë – Kajan, si masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV
continue reading

Njoftim për konsumatorët Durrës – Shijak

Për  stakimin e linjave 110kV Rrazhbull – Porto Romano (Spitalle) dhe Rrazhbull – Sallmone (Sukth) për energjizim i traktit Rashbull-Sukth dhe heqjen e Bypass midis dy linjave e kthimin në
continue reading

Për stakim të linjës intersektuese 10kV, të Fidrit F6 në nënstacionin Kajan, si masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Cërrik – Kajan, në datat 07 -08 Tetor
continue reading

Njoftim për konsumatorët Tepelenë & Fier

Për heqjen e Bypass midis Linjave pas kthimit në gjendje normale të Çelësit 110kV në nënstacionin Ballsh, si dhe për remont të planifikuar të Linjës 110kV Ballsh – Memaliaj, në
continue reading

Njoftim për konsumatorët Tiranë

Për punimet për zëvendësimin e përcjellësit, të Linjës 110kV Farkë – Ibë, me masë sigurie stakimin e Linjës 10kV të Fidrit F2 të nënstacionit Ibë, në datat 07 dhe 10
continue reading

Njoftim për konsumatorët Durrës – Shijak

Për  stakimin e linjave 110kV Rrashbull – Porto Romano (Spitalle) dhe  Rrashbull – Sallmone (Sukth) për energjizim i traktit Rrashbull-Porto Romano dhe dalje jashtë pune i traktit Rrashbull-Sukth, në datën
continue reading

Njoftim për konsumatorët Lezhë

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Laç 2 – Lezhë, në datat 01 dhe 04 Tetor nga ora 05:00 deri në orën 05:05 OST sh.a. njofton se në datat
continue reading

Njoftim për konsumatorët Durrës – Shijak

Për  stakimin e linjave 110kV Rrazhbull – Porto Romano (Spitalle) dhe  Rrazhbull – Sallmone (Sukth) për energjizim i traktit Razhbull-Porto Romano dhe dalje jashtë pune i traktit Razhbull-Sukth, në datën
continue reading

Kritere te tjera per regjistrimin e PPB-ve

Kritere te tjera per regjistrimin e PPB-ve
continue reading

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për  stakim për masë sigurie për montimin e kollonave të portaleve në nëntacionin Cërrik, të Linjës 110kV AES – Cërrik, dhe Traktit 110kV të TR1 të Fuqisë 15MVA 110/35/6kV në
continue reading

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për stakim për masë sigurie të linjës 10kV të Fidrit Shalësi të nënstacionit Cërrik, për vazhdimin e punimeve të rikonstruksionit të linjës 110kV Cërrik – Kajan, në datat 29 -30
continue reading

Njoftim për konsumatorët Pogradec

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Pogradec – Guri i Kuq, në datën 27 – 28 Shtator nga ora 05:00 deri në orën 05:05 OST sh.a. njofton se në
continue reading

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për stakim për masë sigurie të linjës 10kV  të Fidrit Shalësi të nënstacionit Cërrik,  për vazhdimin e punimeve të rikonstruksionit të linjës 110kV Cërrik – Kajan, në datën 23 Shtator
continue reading

Njoftim për konsumatorët Korçë

Për remont të planifikuar të linjës 110kV L110 Korçë – Pogradec,  me masë sigurie për pastrimin e trasesë,  stakimin e linjës 35kV Korçë – Maliq, në datën 22 Shtator nga
continue reading

Njoftim për konsumatorët Mirditë

Për stakim të domosdoshëm të linjës 110kV Rubik – Reps,  për riparimin e Fazës “ C “ në kampatën 24 – 25, në datën 21 Shtator nga ora 08:00 deri
continue reading

Njoftim për konsumatorët Pogradec

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Korçë – Pogradec, në datat 21 dhe 24 Shtator nga ora 05:00 deri në orën 05:05 OST sh.a. njofton se në datat 21
continue reading

Njoftim për konsumatorët Kurbin & Lezhë

Për remont të planifikuar të Linjës 110kV Laç 1 – Fushë Kuqe, në datën 19 Shtator nga ora 09:00 deri në orën 16:00 OST sh.a. njofton se në datën 19
continue reading

Njoftim për konsumatorët Tepelenë & Fier

Për stakimin në kushte avarie të linjës 110kV Ballsh-Memaliaj  dhe linjës 110kV  Ballsh-Drenovë, në datën 19 Shtator nga ora 09:00 deri në orën 17:00 OST sh.a. njofton se në datën
continue reading

Njoftim për konsumatorët Tiranë

“Për remont të planifikuar të Zbarrave 110kV të Seksionit të II-të dhe të III-të në nënstacionin Uzina – Traktora”  në datën 15 Shtator nga ora 01:00 deri në orën 05:00
continue reading

Njoftim për konsumatorët Tiranë

Për remont të planifikuar të Zbarrave 110kV të Sek. të I-rë nënstacioni Kashar, të Zbarrave 110kV në nënstacionin Farkë,  të Linjës 110kV Farkë – Traktora, në datën 09 Shtator nga
continue reading

Njoftim për konsumatorët Kuçovë, Elbasan, Fier, Berat & Skrapar

Për zëvendësimin e përcjellësave e zbritësave të Zbarrave 110kV Sek. II-te në nënstacionin Kuçovë, në datën 07 Shtator nga ora 00:00 deri në orën 08:00 OST sh.a. njofton se në
continue reading

Njoftim për konsumatorët Burrel

  Për remont të planifikuar të linjës 110kV Ulëz-Shutri-Kurbnesh, në datën 17 Gusht nga ora 08:00 deri në orën 16:00 OST sh.a. njofton se në datën 17 Gusht nga ora
continue reading

Rregullat e ALPEX

Njoftim ALPEX 090822 Shqip Perkufizimet e ALPEX Rregullat e ALPEX-Termat e Pergjitshme Njoftim ALPEX 090822 Eng ALPEX Rules ALPEX-Rules-Glossary
continue reading

Njoftim për konsumatorët Peshkopi & Kukës

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Vojnik – Hec Gjoricë, të Linjës 110kV Peshkopi – Vojnik, dhe për zëvendësim të Thikave 110kV të tyre, në datën 10 Gusht nga
continue reading

Njoftim për konsumatorët Bulqizë e Burrel

Mbi stakimin e Çelësit 110kV në N/stacionin Bulqizë, të Linjës 110kV L110-25 Bulqizë – Hec Tërnovë, në datën 08/08/2022 nga ora 06:00’ deri në orën 06:05’, në datën 09/08/2022 nga
continue reading

Njoftim për konsumatorët Librazhd

Për stakim për masë sigurie të linjës 10kV të fiderit F1, F6 të nënstacionit Librazhd, për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Librazhd – Rrapun, në datat 8 dhe 9
continue reading

Njoftim për konsumatorët Peshkopi & Kukës

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Peshkopi – Vojnik,  dhe për stakim të domosdoshëm për Thikën 110kV në nënstacionin Peshkopi, në datën 5 Gusht nga ora 06:00 deri në
continue reading

Njoftim për konsumatorët Burrel & Kurbin

Mbi stakimin  e  Linjës 6kV te Fidrit Ulëz në N/stacionin Ulëz, si masë sigurie për punimet e Linjës 110kV L110-20/1 Burrel – Ulëz, në datat 04 – 05/08/2022 nga ora 08:00’ deri në orën 16:30’ OST sh.a njofton mbi stakimin e Linjës 6kV te Fidrit Shkopetne N/stacionin Ulëz, si
continue reading

Njoftim për konsumatorët Mirditë

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Rubik – Reps, në datën 4 Gusht në intervalet kohore 08:00 – 08:05 dhe 16:00 – 16:05 OST sh.a. njofton se në datën
continue reading

Njoftim për konsumatorët Burrel & Kurbin

Për stakimin e linjës 6kV të fidrit Baz të nënstacionit Ulëz, dhe linjave 10kV të fidrave F5, F7 të nënstacionit Komsi, për masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të Linjës
continue reading

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për stakim të linjës intersektuese 10kV, të Fidrit F7 në nënstacionin Kajan, si masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Kuçovë – Kajan, në datën 29 Korrik 2022
continue reading

Njoftim për konsumatorët Mat

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Burrel – Hec Cerrunjë,  në datën 25 Korrik 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 OST sh.a. njofton se në datën 25
continue reading

Njoftim për konsumatorët Librazhd

 Për stakim për masë sigurie të linjës 10kV  të fiderit F1, F4, F5, F6 të nënstacionit Librazhd,  për punimet e rikonstruksionit të Linjës 110kV Librazhd – Rrapun, në datën 21
continue reading

Njoftim për konsumatorët Kolonjë

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Korçë – Ersekë – Hec Langaricë, në datën 19 Korrik 2022 nga ora 10:00 deri në orën 13:00 OST sh.a. njofton se në
continue reading

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për remont të planifikuar të Traktit 35kV në nënstacionin Elbasan 220kV,  të linjës Elbasan 220kV – Metalurgji 4, në datën 20 Korrik 2022 nga ora 09:00 deri në orën 13:00
continue reading