Skip to content

Njoftim për konsumatorët Fier

Njoftim për konsumatorët Fier     Ju njoftojmë se, në datat 13 – 15/ 05/ 2024 nga ora 08:00 deri në orën 17:00, do të stakohet dhe tokëzohet Kabina Lushaku
continue reading

Ndërtim i Nënstacionit 220/110/35 kV, Shumat dhe i traktit 220 kV, në Nënstacionin 220/110/10 kV, Komsi

Investim i OST në vlerën 7,083,993 Euro i cili ka përfunduar në muajin Prill të vitit 2022 Ky projekt bëri të mundur ndërtimin e trakteve të reja 110 kV dhe
continue reading

Legjislacioni

Vendim- 456  2022-06-29
continue reading

Humbjet ne Transmetim

Humbjet në Transmetim 2022 Humbjet në Transmetim ndër vite
continue reading

Energjia Balancuese

continue reading

Arkiva

Balancimi Lexo më shumë Rregulla dhe Kontrata Lexo më shumë Shërbimet Ndihmëse Lexo më shumë
continue reading

Te Dhena Historike

Load 2021 Load 2020 Load 2019 Load 2018 Load 2017 Load 2016 Load 2015
continue reading

EIC list of codes

In this session are published all types of active codes generated by our LIO office. Objects that need to be identified are: System operators, traders, producers, consumers, power exchangers, network
continue reading

Local Code Generation Office

The central code generation office, CIO (Central Issuing Office) and the local code generation office LIO (Local Issuing Office) are responsible for registering, generating and publishing EIC codes within the
continue reading

Information

Exchanging information in an electronic way in the European Energy Market, requires a very effective scheme of common standard identification. All the member of this market (Traders, Producers, Customers) have
continue reading

LIO

                                Information                  Local Code Generation Office  
continue reading

Monthly Data

2022 October 2022 September 2022 August 2022 July 2022 June 2022 May 2022 April 2022 March 2022 February 2022 January 2022
continue reading

Annual Data

2022
continue reading

Compliance Officer

By decision of the Energy Regulatory Entity no.43, dated 15.03.2017 “On the final approval of the certification of the Electricity Transmission System Operator OST sh.a. in accordance with Article 54,
continue reading

Documents related to the Grid code Network code on requirements for grid connection of high voltage direct current system and direct current-connected power park modules HDVC adopted consolidated Regulation of
continue reading

Legjislacioni

1. LIGJ Nr. 7/2018 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 43/2015, PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE 2. VENDIM Nr. 139, Datë 15.08.2016 MBI MIRATIMIN E “RREGULLAVE TË PËRKOHËSHME
continue reading

Te Dhenat Vjetore

2024 2023 2022
continue reading

Te Dhenat Mujore

2024 Mars 2024 Shkurt 2024 Janar  2024 2023 Dhjetor 2023 Nentor 2023 Tetor 2023 Shtator 2023 Gusht 2023 Korrik 2023 Qershor 2023 Maj 2023 Mars 2023 Shkurt 2023 Janar  2023
continue reading

OST në edicionin e 26-të të Panairit Ndërkombëtar të Tiranës, Klik Ekspo Group 2019

Patëm kënaqësinë të ndanim me publikun pasionin dhe punën tonë të përditshme për një transmetim të sigurtë dhe të besueshëm të energjisë si dhe risitë e investimet tona strategjike në
continue reading

Administratori i OST sh.a. Skerdi Drenova shprehet mbi situaten e krijuar nga COVID-19 dhe ecurinë e punës në OST.

Situata e krijuar nga COVID-19 ka evoluar dhe po shohim se pasojat janë më të gjera duke prekur ekonominë dhe gati të gjitha aspektet e jetës tonë. Në këtë kontekst,
continue reading

Cmimet e SWISSGRID

Tregu Shqiptar i Balancimit Legjislacioni Regjistrimi në Tregun Shqiptar të Balancimit Lista e Pjesemarrësve Ankandi i Angazhimit per Disponueshmeri Ankandi i Angazhimit per Shperndarje Kapaciteti Rezerve dhe Energjia Balancuese Disbalancat
continue reading

Themelohet Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike – ALPEX

Më datë 5 tetor 2020 në Prishtinë, Administratori i OST z. Skerdi Drenova dhe Kryeshefi Ekzekutiv i Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të Kosovës z. Ilir M.Shala nënshkruan Marrëveshjen
continue reading

Kodi i Transmetimit

Dokumenta lidhur me kodin e Rrjetit Kodi i Transmetimit (Vendimi i ERE nr. 63, dt.11.04.2022) Kodi i rrjetit për kërkesat e lidhjes me rrjetin të HVDC_vendim-2018-06-04-127 Kodi i Rrjetit për
continue reading

Rregullat e tregut

Rregullat e tregut Rregullat e Tregut Shqiptare te Energjise Elektrike. Rregullat e Tregtimit 28.02.2018. Shtojca_1-Specifikimet e Produktit Shtojca_2-Tregu i nje Dite me Pare Shtojca_3-Rregullat e Tregut Itraday Shtojca_4-Rregullat e Administrimit
continue reading

Strategjia Mjedisore

Në përfundim të procesit të certifikimit në fushën e menaxhimit mjedisor, Operatori i Sistemit të Transmetimit është pajisur me Certifikatë me nr AQC/ A/ 35592018, datë 05.12.2018 për Sistemin e
continue reading

Zyrtari i pajtueshmërisë

Me anë të vendimit të Entit Rregullator të Energjisë nr.43, datë 15.03.2017 “Mbi miratimin përfundimtar të çertifikimit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike OST sh.a. në përputhje
continue reading

Pasqyrat Financiare

Pasqyra e pozicionit financiar Pasqyra e pozicionit financiar – 31.03.2024 Pasqyra e pozicionit financiar – 31.12.2023 Pasqyra e pozicionit financiar – 30.09.2023 Pasqyra e pozicionit financiar – 30.06.2023 Pasqyra e
continue reading

Dokumentacion Udhezues

POL_A.13.2.4 – Politika e konfidencialitetit dhe paanshmerise POL_A.8.2 – Politika per klasifikimin e informacionit te OST SH.A Verifikimi i Pajtueshmërisë së Moduleve Gjeneruese dhe Objekteve të Kërkeses të Lidhur në
continue reading

LIO

Informacion Zyra lokale e gjenerimit te kodeve EIC Lista e kodeve EIC Formularet e aplikimit per kodet EIC
continue reading

Formularet e aplikimit per kodet EIC

Alokimi i një kodi EIC për identifkimin e një pjesmarrësi tregu Procesi i alokimit të një kodi EIC kalon në tre faza kryesore: Aplikimi nga pjesmarrësi i tregut për një
continue reading

Lista e kodeve EIC

Lista e kodeve EIC Në këtë sesion janë publikuar të gjitha tipet e kodeve aktive të gjeneruara nga zyra jonë LIO. Objektet që duhet të identifikohen janë: Operatorë e sistemit,
continue reading

ZYRA LOKALE E GJENERIMIT TE KODEVE

Zyra qëndrore e gjenerimit të kodeve,CIO(Central Issuing Office) dhe zyra lokale e gjenerimit të kodeve LIO(Local Issuing Office) janë përgjegjëse për regjistrimin, gjenerimin dhe publikimin e kodeve EIC brënda tregut të energjisë. Nje
continue reading

Informacion

Shkëmbimi i të dhënave në formë elektronike në Tregun Europian të Energjisë kërkon një skemë identifikimi standarte të përbashkët efektive. Të gjithë pjesëmarrësit e tregut (Tregtarët, Prodhuesit, Konsumatorët e kualifikuar
continue reading

INVESTIME ME FONDET E OST

Në tre vitet e fundit në rrjetin e OST janë investuar gjithsej rreth 15.102 miliard leke (122 milion euro) Fokusi i këtyre investimeve ka qene kryesisht rritja e sigurise dhe
continue reading

Kalendari i Remonteve

  Plani Vjetor i Remonteve për vitin 2021: LINJAT E TRANSMETIMIT TË INTERKONEKSIONIT Nr. Nr. linjës Emërtimi i linjës Planifikimi Planifikimi 1 L400 Tirana2 – Podgorica2 05 – 07 prill
continue reading

Çmimet e Përkohshme

2024 – Çmime Paraprake Energji Balancuese Cmime Disbalanca Paraprake 2024 2023 – Çmime Paraprake Energji Balancuese Cmime Disbalanca Paraprake 2023 2022 – Çmime Paraprake Energji Balancuese Cmime Disbalanca Paraprake 2022
continue reading

Shqipëri-Kosovë, nis operimin blloku i përbashkët rregullues dhe linja 400 kV

Shqipëria dhe Kosova finalizojnë me sukses një hap të rëndësishëm në sektorin elektro-energjetik. Nga dita e sotme, nis operimi i pavarur i Kosovës, si zonë Rregulluese brenda Bllokut Rregullues Shqipëri-Kosovë,
continue reading

Administratori i OST, Skerdi Drenova, në një intervistë për Revistën Monitor, mbi investimet e kryera në sistemin e transmetimit dhe ato të planifikuara në afatgjatë.

Operatori i Sistemit të Transmetimit, ashtu si të gjithë kompanitë publike dhe private, u ndesh në vitin 2020 me një situatë jonormale, e ndikuar nga pandemia. Pavarësisht vështirësive, OST ia
continue reading

Nënshkruhet Marrëveshja Kuadër për bashkimin e tregjeve të energjisë elektrike të Shqipërisë dhe Kosovës.

Në datë 21 tetor, në Tiranë, Kryetarët e Enteve Rregullatore ERE, ZRRE,  si dhe Administratorët e të dy Operatorëve të Sistemit të Transmetimit OST dhe KOSTT nënshkruan marrëveshjen mbi bashkimin
continue reading

Njoftim për konsumatorët Shkodër

continue reading

Njoftim për konsumatorët Shkodër

continue reading

Njoftim për konsumatorët Dibër, Kukës dhe Peshkopi

continue reading

Njoftim për konsumatorët Librazhd

continue reading

Themelohet Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike – ALPEX

Më datë 5 tetor 2020 në Prishtinë, Administratori i OST z. Skerdi Drenova dhe Kryeshefi Ekzekutiv i Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të Kosovës z. Ilir M.Shala nënshkruan Marrëveshjen
continue reading

Studim mbi mundesine e rritjes se kapaciteteve per perdorimin e Energjise se Eres ne Shqiperi si nje burim i rinovueshem dhe i qendrueshem.

Energjia e Eres ne Shqiperi Previous Next
continue reading