Skip to content

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për remont të planifikuar të Zbarrave 110kV Sek. I-re në nënstacionin Metalurgji 2, e Traktit Seksionues 110kV në nënstacionin Metalurgji 2, në datën 11 Mars 2022 nga ora 09:00 deri në 14:00

 

OST sh.a. njofton se në datën 11 Mars 2022 nga ora 09:00 deri në 14:00 do të stakohen Zbarrat 110kV  të Sek. I-rë, dhe Traktit Seksionues 110kV në nënstacionin Metalurgji 2. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Nënstacioni Metalurgji 2, si edhe disa zona:

Koksi, Kurum , Gelqere, Xhamat, Uzina Mekanike 2, Stacioni pompave Fshat, Kurum 4, NMT, Dolomit Gelqeror, Furnata, Enira Metal, Furra e Celikut.

 

Falenderojmë për mirëkuptimin !