Skip to content

Njoftim për konsumatorët Kuçovë

Për stakim të linjave intersektuese 6kV, të Fidrit F5, Fidrit F6,  në nënstacionin Kuçovë,  masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Kuçovë – Kajan, në datën 18 Mars 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:30

 

  • OST sh.a. njofton se në datën 18 Mars 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:30 do të stakohet Linja 6kV  të fidrit F5  në N/stacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike nënstacioni Kuçovë si edhe disa zona:

Lagjia Tafi Skëndo, Bashkia Kuçovë.

  • OST sh.a. njofton se në datën 18 Mars 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:30 do të stakohet Linja 6kV e fidrit F6 në N/stacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike nënstacioni Kuçovë si edhe disa zona:

Uzina Mekanike e Naftës.

 

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !