Skip to content

Njoftim për konsumatorët Elbasan & Kuçovë

Për stakim të linjave intersektuese 6kV, të Fidrit F11, Fidrit F13, dhe 10kV të Fidrit F7, në nënstacionin Kucovë, masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Kuçovë – Kajan, në datat 25–26 dhe 28-29 Mars 2022 nga ora 08:00 deri në orën 17:00

 

  • OST sh.a. njofton se në datat 25 – 26 Mars 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:30 do të stakohet Linja 6kV të fidrit F11 në N/stacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F11 në nënstacioni Kuçovë si edhe disa zona:

Komuna Kozare, Ferma Partzani, Avaleas, Fier-Mimar, Bozok, Salc Kozare, Ferras, Rrogozet, Sallanjaket, Fider Nafte.

  • OST sh.a. njofton se në datat 25 – 26 Mars 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:30 do të stakohet Linja 10kV të fidrit F7 në N/stacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F7 në nënstacioni Kuçovë si edhe disa zona:

Komuna Kozare, Fshatrat Avaleas, Zdrave, Fier-Mimar, Salc Kozare, Ferras.

  • OST sh.a. njofton se në datat 28 – 29 Mars 2022 nga ora 08:00 deri në orën 17:00 do të stakohet Linja 6kV të fidrit F13 në N/stacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F13 në nënstacioni Kuçovë si edhe disa zona:

Lagjet: Polovin, Drize, Kaldaja, Fider Nafte, Komunat: Perondi & Kozare. Gegë, Frashër, Dikater.

 

 

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !